Onderzoek beleving van evenementen

Vragenlijst beleving evenementen Valkenberg park omwonenden

Eerst volgt een aantal vragen over hoe belangrijk u het vindt hoe een evenement met duurzaamheid omgaat
Bij elke vraag kunt u op een schaal van 1 t/m 5 aangeven of en in welke mate hoe belangrijk u bepaalde maatregelen vindt. Als u het helemaal niet belangrijk vindt, kiest u de 1, als u zeer belangrijk vindt, kiest u de 5. Als u daar ergens tussenin zit, kiest u een getal tussen 1 en 5.

1. Hoe belangrijk vindt u het dat de organisatie van een evenement maatregelen treft om zo duurzaam mogelijk te opereren? (1= helemaal niet belangrijk, 5=zeer belangrijk)

2. Hoe belangrijk vindt u het dat op een evenement maatregelen treft ten aanzien van onderstaande bronnen om zo duurzaam mogelijk te opereren? (1= helemaal niet belangrijk, 5 =zeer belangrijk)

Nu volg een aantal vragen over mogelijke hinder door bronnen op de dag van een evenement of de dagen van de op- en afbouw
Bij elke vraag kunt u op een schaal van 1 t/m 5 aangeven of en in welke mate u zich hindert, stoort of ergert aan evenementen. Als u helemaal niet wordt gehinderd, kiest u de 1, als u zeer sterk wordt gehinderd, kiest u de 5. Als u daar ergens tussenin zit, kiest u een getal tussen 1 en 5.

3. Wordt u gehinderd door stof, roet en rook van de onderstaande bronnen van een evenement (1= helemaal niet gehinderd, 5=zeer sterk gehinderd)

4. Wordt u gehinderd door geur van de onderstaande bronnen op een evenement (1= helemaal niet gehinderd, 5=zeer sterk gehinderd)

5. Wordt u gehinderd door geluid van de onderstaande bronnen op een evenement (1= helemaal niet gehinderd, 5=zeer sterk gehinderd)

Tot slot een aantal algemene vragen

7 U bent: