In AirQon werken 10 partijen samen met als ultieme doel de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar wie zijn die partners? En waarom doen ze mee met AirQon? Vandaag stellen we je voor aan Gerard Hoek van de Universiteit Utrecht.

“Wij meten de hoeveelheid luchtvervuiling in relatie tot dieselgeneratoren”

 

“Op Universiteit Utrecht werk ik op het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS). Wij doen onderzoek naar milieufactoren in relatie tot gezondheid. De invloed van de luchtkwaliteit op onze gezondheid speelt daarin een belangrijke rol. Bij AirQon-evenementen stellen we de mate van luchtverontreiniging vast, zowel bij gebruik van dieselaggregaten als elektrische auto’s”, vertelt universitair hoofddocent Gerard Hoek.

 

“In onze onderzoeken richten we ons vooral op de kwantiteit van de luchtvervuiling. Hoe groot is die? Waar vindt die vooral plaats? Op welke tijdstippen vooral? Wie is er zoal aan blootgesteld? Vervolgens proberen we te bepalen wat de effecten van een bepaalde hoeveelheid luchtverontreiniging zijn voor de gezondheid van de bevolking. Daarnaast kijken we naar gezondheidseffecten van combinatie van luchtverontreiniging, geluidsoverlast en weinig groen in de omgeving.

Voor AirQon is onze rol het meten van de hoeveelheid luchtverontreiniging tijdens een evenement waaraan bezoekers worden blootgesteld door generatoren en andere bronnen. We meten vooral roet, fijn en ultrafijn stof. Dat doen we eerst op een festival waar nog dieselgeneratoren worden gebruikt en een jaar later als er stroom via elektrische auto’s wordt toegepast. We meten in beide gevallen zowel op de festivallocatie als op een plek in de buurt als controlemeting. Dan krijg je exacte data waarmee je de hoogte van blootstelling aan luchtverontreiniging in kaart kunt brengen.

Bij motorvoertuigen is hier al het nodige onderzoek naar gedaan, maar bij evenementen is dit nog niet vaak gekwantificeerd. Bij aggregaten en andere mobiele apparaten zoals hoogwerkers valt er nog veel winst te halen op het gebied van luchtkwaliteit. Die draaien zo goed als altijd op diesel, ook in dichtbevolkte gebieden. Het past dus prima in het plaatje om milieu- en klimaatverbetering te realiseren. De luchtvervuiling, zeker fijnstof, is een groot landelijk probleem voor de volksgezondheid, zeker bij jongeren en ouderen. Met harde cijfers brengen we dat in beeld.”