In AirQon werken 10 partijen samen met als ultieme doel de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar wie zijn die partners? En waarom doen ze mee met AirQon? Vandaag stellen we je voor aan Simone Heemstra van Faraday Keys.

Faraday Keys ontwikkelt rendabele initiatieven voor duurzame energie en mobiliteit

“Faraday Keys werkt sinds 2016 aan het oprichten van nieuwe ondernemingen in de energie- en mobiliteitssector. Ons belangrijkste doel is het versnellen van de energietransitie om zo CO₂-uitstoot te verminderen en schone lucht te creëren. Dit wordt onder andere mogelijk door de batterijen van elektrische auto’s op het juiste moment in te zetten”, legt Simone Heemstra uit.

“De afgelopen jaren hebben we meerdere ondernemingen geholpen met het ontwikkelen van rendabele initiatieven voor duurzame energie en nieuwe mobiliteit. Zo hebben we samen met LeasePlan een onderneming opgericht, die onder andere slimme oplaadoplossingen in heel Europa realiseert. Ook hebben we met verschillende partijen gewerkt aan het ontwikkelen van een mobiliteits-hub in Noord-Holland. Belangrijk voor ons is dat zoiets commercieel aantrekkelijk is, want dan kan de energietransitie in onze optiek pas slagen. We richten ons vooral op de ondernemerskant van de verduurzaming.

Voor Faraday Keys was het heel logisch om aan te sluiten bij AirQon. Er wordt al lang nagedacht over hoe je elektrische auto’s kunt inzetten als batterij en bij AirQon zagen we meteen het resultaat in de praktijk. Onze rol is vooral het betrekken van bezitters van elektrische auto’s.  We proberen op creatieve manieren met hen in contact te komen, en ze vervolgens enthousiast te maken om bij een evenement hun auto in te zetten om te ontladen.

Voor AirQon brengen we in kaart op welke manier elektrische rijders succesvol aan een evenement kunnen deelnemen. Welke barrières zijn er? Welke beloning moet ertegenover staan om hen te verleiden mee te doen? Hoe ziet de ideale klantreis eruit? Ons doel was om een matchmaking-platform te creëren, waarop organistoren kunnen aangeven hoeveel elektrische auto’s ze nodig hebben en eigenaren van deze auto’s zich kunnen aanmelden bij AirQon. Het bleek in de praktijk uitdagend om op het juiste moment de specifieke hoeveelheid deelnemers te werven. Om die reden hebben we dit plan moeten aanpassen.

Zo kijken we voor het verbeteren van de luchtkwaliteit verder dan alleen de inzet van elektrische auto’s, bijvoorbeeld door samen met organisatoren een slim stroomplan te ontwikkelen. Ook zijn we aan het ontdekken of we onze bevindingen kunnen toepassen op andere sectoren, zoals de bouw. Het uitgangspunt blijft in ieder geval dat we de luchtkwaliteit verbeteren.”