Vragenlijst beleving evenementen Valkenberg park omwonenden

De gemeente Breda, Universiteit Utrecht, festivalorganisatoren en meerdere bedrijven werken in het project AirQon aan verduurzamen festivals, waaronder vervangen van diesel generatoren door elektrische auto’. Door deze vragenlijst in te vullen, krijgen we beter zicht in hoeverre u overlast ondervindt van evenementen in Valkenberg park. Het invullen van de vragenlijst zal niet meer dan 5 minuten in beslag nemen. Alle gegevens worden volledig anoniem verwerkt door de  universiteit Utrecht.

Vragenlijst beleving evenementen Valkenberg park omwonenden

Eerst volgt een aantal vragen over hoe belangrijk u het vindt hoe een evenement met duurzaamheid omgaat
Bij elke vraag kunt u op een schaal van 1 t/m 5 aangeven of en in welke mate hoe belangrijk u bepaalde maatregelen vindt. Als u het helemaal niet belangrijk vindt, kiest u de 1, als u zeer belangrijk vindt, kiest u de 5. Als u daar ergens tussenin zit, kiest u een getal tussen 1 en 5.

1. Hoe belangrijk vindt u het dat de organisatie van een evenement maatregelen treft om zo duurzaam mogelijk te opereren? (1= helemaal niet belangrijk, 5=zeer belangrijk)

2. Hoe belangrijk vindt u het dat op een evenement maatregelen treft ten aanzien van onderstaande bronnen om zo duurzaam mogelijk te opereren? (1= helemaal niet belangrijk, 5 =zeer belangrijk)

Nu volg een aantal vragen over mogelijke hinder door bronnen op de dag van een evenement of de dagen van de op- en afbouw
Bij elke vraag kunt u op een schaal van 1 t/m 5 aangeven of en in welke mate u zich hindert, stoort of ergert aan evenementen. Als u helemaal niet wordt gehinderd, kiest u de 1, als u zeer sterk wordt gehinderd, kiest u de 5. Als u daar ergens tussenin zit, kiest u een getal tussen 1 en 5.

3. Wordt u gehinderd door stof, roet en rook van de onderstaande bronnen van een evenement (1= helemaal niet gehinderd, 5=zeer sterk gehinderd)

4. Wordt u gehinderd door geur van de onderstaande bronnen op een evenement (1= helemaal niet gehinderd, 5=zeer sterk gehinderd)

5. Wordt u gehinderd door geluid van de onderstaande bronnen op een evenement (1= helemaal niet gehinderd, 5=zeer sterk gehinderd)

Tot slot een aantal algemene vragen

7 U bent: